Katalog produktów

Stacjonarne

Liczniki cząstek stacjonarne
212-1 zakres pomiarowy: od 0.5...10μm
212-2 zakres pomiarowy: od 0.3...10μm
Programowany zakres pomiarowy
Do zastosowań na zewnątrz budynku

VA525 Przepływomierz do sprężonych gazów
Praca do 16bar
Do pomiaru sprężonego powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu i innych.
Opcjonalny wyświetlacz i czujnik ciśnienia