Moduły przesyłu danych

Wyników 1 - 2 z 2

Moduły PLC

MT21 – źródło zasilające
MT22 - moduły dla wyjść/wejść analogowych
MT23 - moduły do komunikacji jednofazowej
MT24 - moduły do komunikacji trójfazowej
MT25 - moduły dla wejść/wyjść binarnych
MT29 - moduły do odczytu licznik

Szczegółowe dane techniczne...