Testery szczelności

Urządzenia służące do wykonania tego rodzaju czynności dzielą się na kilka typów, z czego każdy przeznaczony jest do wykonywania innego rodzaju czynności. Wymienia się tu przyrządy takie jak tester: kanałów wentylacyjnych (np. dwukierunkowy tester PANDA – Positive and Negative Ductwork Accreditation), szczelności dla pożarnictwa, mieszkań i budynków (np. BlowerDoor lub Termoanemometr XP400).

Oprócz tego są to: testery nieszczelności w motoryzacji, AGD, sprzętu medycznego (m.in. tester spadku ciśnienia Provaset ISO i tester nieszczelności Provaset 2P), szczelności ram okiennych oraz pomagające w oszacowaniu poziomu wycieku w instalacjach sprężonego powietrza.

Badanie i pomiar szczelności

Aktualnie, aby uzyskać bardzo dokładny i rzeczywisty wynik wskazujący na poziom nieprzepuszczalności substancji należy posługiwać się profesjonalnymi urządzeniami. Wiele z nich ma bardzo szeroki zakres zastosowań.

Przykładowo detektor nieszczelności instalacji niesprężonego powietrza metodą akustyczną LD400 przeznaczony jest do lokalizacji: wycieków w instalacjach gazów sprężonych, szczelności obiektów, wyładowań kontrolnych i niezupełnych, diagnostyki łożysk, punktów nieszczelności kanałów wentylacyjnych, problemów instalacji pary sprężonej.

Każde z urządzeń charakteryzuje się określonym rodzajem działania. Może mieć również określoną dokładność, rozdzielczość oraz tryb pracy. Warto zapoznać się z jego specyfikacją, a także możliwościami, jakie daje. Zadbaj o badanie na najwyższym poziomie.

Wyników 1 - 9 z 9

Tester spadku ciśnienia Provaset ISO

PROVASET ISO jest kompaktowym oraz wysoce niezawodnym urządzeniem do badania przecieku metodą spadku ciśnienia. Przeznaczony do zastosowania na stanowisku pomiarowym obsługiwanym przez operatora. Dodatkowo ma możliwości współpracy z zewnętrznym sterownikiem PLC poprzez kartę wejść/wyjść binarnych:...

Szczegółowe dane techniczne...

Provaset T3PQ

Tester szczelności z bezpośrednim pomiarem przepływu. Metoda pomiaru bezpośredniego przepływu poprzez wbudowany przepływomierz masowy jest bardziej złożona niż pomiar spadku ciśnienia, ale równocześnie bardziej elastyczna i czulsza, pozwalająca na skrócenie czasu testu. Detal jest napełniany...

Szczegółowe dane techniczne...

Tester respiratorów FA Plus

TESTER RESPIRATORÓW - objętość oddechowa (Vti, Vte) - objętość w czasie rzeczywistym (V) - czasy trwania wdechu i wydechu (Ti, Te) - ciśnienie szczytowe (Ppeak) - ciśnienie średnie (Pmap) - stosunek faz wdechu do wydechu (I:E) - końcowe-wydechowe c

Szczegółowe dane techniczne...